Mis juhtub, kui ma arvet õigeaegselt ei tasu?

Mis juhtub, kui ma arvet õigeaegselt ei tasu?

Te pole oma arvet õigel ajal tasunud. Kui soovite teada, mis saab edasi, siis vaadake allolevat protsessi.

Mis juhtub sinu võlgnevusega?

Meeldetuletus

Kui te arvet maksetähtpäevaks ei tasu, siis saadab võlausaldaja või tema esindaja teile maksemeeldetuletuse. Meeldetuletus annab infot tasumata arve suuruse kohta ja juhised, kuidas arvet tasuda.

Lisanduv sissenõudmiskulu: 5 eurot

Esimene maksemeeldetuletus

Maksemeeldetuletus saadetakse siis, kui makse ei ole meeldetuletusel märgitud tähtpäevaks laekunud. Lowellis saadetakse maksemeeldetuletus umbes kahe nädala jooksul pärast meeldetuletuse saatmist. Kui te arvet maksta ei saa ja sellest maksemeeldetuletuse saatjat ei teavita, siis jätkatakse sissenõudmist. Teie andmed edastatakse maksehäireregistrisse.

Lisanduv sissenõudmiskulu:
võlgnevuse suurus kuni 500 eurot: 15 eurot
võlgnevuse suurus 500-1000 eurot: 20 eurot
võlgnevuse suurus üle 1000 euro: 30 eurot

Teine maksemeeldetuletus

Teine maksemeeldetuletus saadetakse siis, kui makse ei ole esimesel maksemeeldetuletusel märgitud tähtpäevaks laekunud. Ärge enam viivitage, võtke meiega ühendust maksekokkuleppe või maksegraafiku sõlmimiseks. Maksekokkuleppe sõlmimiseks logige sisse Iseteenindusse või helistage meile.

Lisanduv sissenõudmiskulu:
võlgnevuse suurus on kuni 500 eurot: 20 eurot
võlgnevuse suurus 500-1000 eurot: 25 eurot
võlgnevuse suurus on üle 1000 euro: 40 eurot
Kokku saadetakse teile kuni 3 maksemeeldetuletust.
Lisanduv sissenõudmiskulu kolmandal kirjal võib olla kuni 50 eurot

Kohtukutse

Kui makse on endiselt tasumata või te pole maksegraafikust kinni pidanud, on teenuse osutajal või inkassofirmal õigus pöörduda kohtusse. Olenevalt võlasumma suurusest toimub kohtus kas maksekäsu kiirmenetlus või hagimenetlus. Viimase puhul saadab kohus teile tutvumiseks hagi aluseks olevad dokumendid koos hagiavaldusega.

Kohtuotsus

Maksekäsk kiirmenetluses kuulub viivitamatult täitmisele. Kohtuotsus hagimenetluses jõustub vastavalt seaduses sätestatule.

Täitemenetlus

Kui jätad kohtuotsuse alusel välja mõistetud võlgnevuse tasumata, siis saadetakse nõue sundtäitmisele. Sundtäitmisega tegeleb kohtutäitur.

Vajadusel teostab kohtutäitur võlgniku vara arestimise.

Kui te arvet maksetähtpäevaks ei tasu, siis saadab võlausaldaja või tema esindaja teile maksemeeldetuletuse. Meeldetuletus annab infot tasumata arve suuruse kohta ja juhised, kuidas arvet tasuda.

Lisanduv sissenõudmiskulu: 5 eurot