okt 1, 2015

Seadus reguleeris sissenõudmiskulude suuruse

01.10.2015.a. jõustusid võlaõigusseaduse muudatused, millega kehtestatakse piirmäärad tarbijatelt nõutavatele sissenõudmiskuludele.
caption

 

Kuni 01.10.2015.a. on võimalik võlgnikelt nõuda kõigi sissenõudmisega kaasnevate kulude hüvitamist, sh võlausaldaja ja inkassofirma vahel kokku lepitud võla sissenõudmisega seotud kulude hüvitamist. Alates oktoobrist on seaduses väga konkreetsed reeglid tarbijate poolt tasumisele kuuluvate sissenõudmise kulude osas. Ettevõtete poolt tasumisele kuuluvaid sissenõudmiskulusid seadus ei reguleeri.


Peamised sissenõudmiskuludega seotud muudatused on:

1.Lepingu kehtivuse ajal on iga tähtajaks täitmata rahalise kohustuse eest (nt iga tasumata arve, maksegraafiku osamakse jne) võimalik tarbijalt nõuda 5 euro suurust sissenõudmiskulu. Eelnevalt tuleb tarbijale saata täitmata rahalise kohustuse kohta tasuta teatis.

2.Pärast lepingu lõpetamist on võimalik nõuda tarbijalt sissenõudmiskulusid alljärgnevate piirmäärade ulatuses:

•kuni 500 euro suuruse nõude korral on sissenõudmiskulud kuni 30 eurot
•kuni 1000 euro suuruse nõude korral on sissenõudmiskulud kuni 40 eurot
•üle 1000 euro suuruse nõude korral on sissenõudmiskulud kuni 50 eurot

Seadust peavad järgima kõik tarbijatele kaupu ja teenuseid müüvad ettevõtjad.