nov 20, 2018

Tallink Grupp AS kogemuslugu. Hea koostöö lihtsalt toimib ja seda tingimusteta

Kogemusi jagab Tallinki sisekontrolli osakonna juhataja Artur Tsulitski.
caption

 

 

Lowell Eestil on paar aastat olnud äärmiselt põnev ajajärk. 2017. aastal ühineti DACH regiooni ja Inglismaa hinnatuima krediidijuhtimisettevõttega Lowell. 2018. aasta oktoobrikuus sai ettevõte Eestis ka uue nime - Lowell Eesti (endise nimega Lindorff Eesti AS). Krediidihaldusteenuste terviklahendust pakkuva Lowelli ambitsioon on olla oma valdkonna suunanäitaja ja esimene valik Euroopa suurimatele ja edukamatele ettevõtetele. Meie ambitsiooni aitab ellu viia andmeanalüüs, tarbija-keskne teenindus ja oma koostööpartneri valdkonna tundmine ning paindlikkus. Tallink Grupp on Lowell Eesti koostööpartner tasumata arvete haldamisel alates 2016. aastast.

Tallink Grupp on 2018. aastast suurima käibega ettevõte Eestis. Edu taga peituvad head juhtimisotsused, iga töötaja pühendumus oma tööle ning loomulikult ka koostöö nii osakondade kui ka partnerite vahel. Just Tallinki lugu ühe Malta koostööpartneri tasumata arve menetlemisel on hea näide koostööst, usaldusest ja süsteemsest lähenemisest juhtumile.

Oma lugu räägib Tallinki sisekontrolli osakonna juhataja Artur Tsulitski

Oleme ettevõte, kes pühendub oma töös eelkõige tegevustele, mida me kõige paremini teha oskame ning seega oleme jätnud tasumata arvete valdkonna selle ala spetsialistide hallata. Üldiselt meil tasumata arvetega suuri probleeme pole, aastas on neid kuskil 20 ringis ning summad reeglina 2000 eurot ja allapoole. Keskmiselt 4 arve puhul on tegemist väljaspool Eestit asuvate ettevõtetega, meie äri iseloomust tingituna on tihti tegemist ühekordsete klientidega.

Täpselt selline juhtum tabas meid ka 2016. aasta sügisel, kus üks Maltal resideeriv ettevõte jättis 1000-eurose hotelliarve tasumata. Esimene kontakt kliendiga on meie teha, alati tuleb ette juhtumeid, kus arvet pole kätte saadud või tegu võib olla lihtsalt inimliku eksitusega.

Seekord läksid tegevused meeldetuletusest veidi kaugemale. Tallinki miljonitesse eurodesse ulatuva käibe juures tundub summa ehk esmapilgul liiga väike, et jätkata tegevusi veidi teistsuguse kultuuriga ja õigussüsteemiga riigis, eriti just kulupoolt arvesse võttes, aga järgime Tallinkis põhimõtet, et klientide maksekäitumist saab distsiplineerida vaid juhul, kui sellega süsteemselt tegeleda. Ning, et kogu protsessi tulemuslikult ja professionaalset läbi viia, andsime 2017. aasta alguses tasumata arve Lowelli menetleda. Pea poolteist aastat hiljem sai arve tasutud.

Lõpetuseks arvab Artur, et nõuet krediidikahjumisse kanda võib küll olla lihtsam, aga kui sul on koostööpartner, kes juhtimise enda peale võtab, siis ei ole selleks ka vajadust. Ilmselt oma vahenditega oleks selline ettevõtmine siiski mõeldamatu. Täna soovime krediidijuhtimisest enda kanda jätta tegevused, mis puudutavad klientide maksevõimekuse hindamist. Krediidipoliitika vaatame me üle igal aastal ning uued juhtumid, nagu ka eelpool kirjeldatud Malta juhtum, annavad meile võimaluse seda täiustada.


Lowelli sissenõudmisteenuste juht Helena Evert on Arturiga ühel nõul. Kuigi kilomeetreid meie ja arve tasumata jätnud ettevõtte vahel oli tuhandeid, sarnanes menetlusprotsess siiski tavapärasele tegevuste jadale, mida me teeme iga päev ka Eestis. Nõus, tuginedes meie kogemusele teame, et mida lõunapoole minna, seda loovamalt suhtutakse ka arvete tasumisse ning ka ettevõtete endi krediitpoliitika pole veel tiigrihüpet teinud.

Malta on riik, kus keskmine arve laekumise periood on pea 90 päeva ning samas tuntakse Maltat ka „cash is king“ riigina, ehk eelistus arveldada sularahas on võrreldes teiste EU riikidega kõrgeim. Need nüansid mõjutavad ettevõtete suhtumist oma kohustustesse ning see avaldab mõju ka arve laekumise kiirusele.

Pean aga tunnistama, et tähtpäevaks tasumata arveid, mis tasutakse pärast esimest või isegi kolmandat meeldetuletust, on ka Eestis siiski väga vähe, keskmiselt 11 %. Vahel kujuneb suuremate summade tasumine aastatepikkuseks käe pulsil hoidmiseks, kus igale osamaksele eelneb personaalne kontakt. Ei saa ka ütlemata jätta, et pärast võla tekkimist tõusevad hüppeliselt nõudmised ka teenindusele. Lisaks teenindamisele peame olema ka nõustajad, rahaplaneerijad ja psühholoogid. Aga see on meie töö ja selles oleme me head!

Kogemusloo aitas kirja panna Julia Jakovlev
Kliendisuhete juht, Lowell Eesti AS
julia.jakovlev@lowell.com

Artur Tsulitski
Artur Tsulitski, Tallinki sisekontrolli osakonna juhataja
Helena Evert
Helena Evert, Lowelli sissenõudmisteenuse juht