5 trendi krediidihaldusturul Euroopas aastal 2018

2017. aastal nägime krediidihalduse valdkonnas mitmeid põnevaid arenguid ning tundub, et 2018. aastal võime oodata sama mustri jätkumist. Järgnevalt oleme välja toonud selle aasta viis tähtsamat trendi.

1. trend
Krediidihaldus hakkab kliendikogemuses järjest enam tähtsamat rolli mängima

2017. aastal jätkasid tehnoloogiapõhised uued tulijad turgude lõhestamist ning avastasid uusi mooduseid kasumi teenimiseks. Kõnealune areng jätkub tõenäoliselt ka 2018. aastal isegi krediidihaldusvaldkonnas. Saab olema tähtsam kui kunagi varem, et püsiksime dünaamilised ja keskenduksime kliendikogemusele ning rahulolule läbi kogu väärtusahela. Loomulikult jääme me krediidihaldusvaldkonna professionaalidena truuks oma põhitegevustele, kuid edu säilitamiseks tuleb meil pakkuda nutikaid lahendusi, et vähendada kliendivoolavust ning suurendada lojaalsust.

2. trend
Kulude ja riskide andmepõhine juhtimine

Automatiseeritus ja andmepõhised protsessid muutuvad 2018. aastal veelgi tähtsamaks. Nagu nägime ka eelmisel aastal, on äriprotsessid muutumas üha automatiseeritumaks: hea näide sellest on automaatne krediidivõimekuse hindamine seniste individuaalsete intervjuude ja eksperthinnangute asemel. See pole lihtsam ainult kliendile, vaid aitab ka langetada ettevõtte kulusid. See on vaid üks näide sellest, kuidas andmete nutikas ja uuenduslik kasutamine tekitab uusi ja tõhusamaid tuluallikaid suurendades samaaegselt kliendi rahulolu. Järgmisel aastal saab olema eluliselt tähtis püsida selle digilaine harjal, mis meie valdkonda hetkel raputab.

3. trend
Individuaalne lähenemine kokkulepete sõlmimisel

Internet on saanud meie elu lahutamatuks osaks ning tarbijana olete teiegi tõenäoliselt ostnud tooteid ja teenuseid kasutades oma arvutit, tahvelarvutit või nutitelefoni. Digitaalse arengu varjukülg peitub aga selles, et kuigi interneti vahendusel on võimalik teha tehinguid mugavalt ja kiirelt, võib see väheneda klientide ülevaadet oma finantskohustustest ning suureneda „unustasin maksta“ juhtumite (võlgnevuste) esinemise tõenäosus.

Me peame selliste võimalustega arvestama ning võla tasumise kokkuleppe sõlmimiseks lähenema personaalselt. Võla eduka sissenõudmise võti peitub ülevaate saamises kliendi kõikidest kohustustest ja sellise maksegraafiku sõlmimises, mida ta suudab täita. Otsus, milline summa on kliendile igakuiselt jõukohane, tuleb teha koos. On tähtis meeles pidada, et võtmesõnaks on personaalsus, kuna iga klient eeldab individuaalset kohtlemist. Tõenäosus, et kliendid jäävad oma maksegraafikutele truuks suureneb, kui nad tunnevad end tõepoolest kaasatuna.

4. trend
Personaalne kontakt kliendiga

Õige sõnumi viimine õigel ajal kliendini muutub 2018. aastal veelgi tähtsamaks. Klienti, eriti makseraskustes klienti, võib olla raske kätte saada. Mõnikord kardavad nad telefonile vastata või krediidihaldusettevõttelt saadetud kirja avada, kuid paljudel juhtudel võivad nad ka lihtsalt eelistada teisi suhtluskanaleid nendele, mida olete harjunud kasutama. Ehk kas on ikka mõtet saata postikiri noortele, kui nad tegelikult sooviksid saada teilt e-kirja või SMS-i.  Suhtluskanalite eelistuste teada saamine ja personaalse kliendisuhtluse sisseseadmine on tähtis faktor võlgade tasumise ja kliendi suurenenud rahulolu saavutamisel.

5. trend
Prognoosiv andmeanalüüs ja ennetamine

Krediidihalduses on ennetamine alati parem kui tagajärgedega tegelemine. Kliendiprofiilide loomine toetudes kõrgetasemelistele andmeanalüüsi tehnikatele, aitab makseprobleeme juba varakult ette näha ning tuvastada. See võimaldab Teil juba varajases staadiumis teha samme, mis ennetavad võla tekkimist. Samuti on see tähtis vahend kliendi rahulolu mõõtmisel, kuna pakub kliendile kaasatuse ja hoolivuse kogemust.

Kas soovite täpsemalt teada, kuidas saame Teid personaalse kliendihaldusprotsessiga aidata? Võta meiega ühendust, me jagame oma kogemust.

/media/109974/gettyimages-650237416_retouch.jpg

Lühidalt öeldes peaks krediidihaldur tänapäeval arvestama ka muude aspektidega kui ainult arvete maksetähtpäevad. Loomulikult on ka maksetähtpäev tähtis tegur, kuid vaadata tuleks kliendihaldusprotsessi tervikuna. Kuidas mõjutavad Teie erinevad tegevused kliendi rahuolu?