DSO – kui ettevõtte majandustegevuse efektiivsuse üks näitaja

Paljudes ettevõtetes on raha keskmine laekumisperiood (DSO) suhteliselt pikk. Eriti neis ettevõtetes, kes esitavad oma klientidele arveid igakuiselt. Kontroll laekumisperioodi üle võimaldab ettevõttel jälgida, kuidas kliendid maksetähtpäevadest kinni peavad ning vastavalt sellele tegutseda.

Tänases ärikeskkonnas ei piisa sellest, et tegutsema asutakse alles maksetähtpäeva möödumisel ning saadetakse välja massmeeldetuletusi. Muutes oma võlahaldusprotsessi personaalsemaks, ennetate võla tekkimist ning toetate head kliendikogemust. See avaldab positiivset mõju ka raha keskmisele laekumisperioodile.

Saage klientidest täielik ülevaade

Ennetav krediidihaldus nõuab andmepõhist lähenemist. Müügi-, turundus- ja finantsosakondades peitub klientide kohta tohutu teave. Näiteks info nende makse- ja, ostukäitumise, aga ka teiste iseloomulike joonte kohta. Selle teabe ühendamisel avaneb krediidihaldurile täielik ja selgem ülevaade klientidest (kliendigruppidest), mis aitab igale kliendile personaalselt läheneda. Klientide käitumist on tähtis jälgida pidevalt, kuna aja jooksul see tõenäoliselt muutub.

Ennetav juhtimine kahes etapis

Kõikide kättesaadavate kliendiandmete analüüsimine:

Ennetava juhtimise esimene etapp seisneb kõikide kättesaadavate kliendiandmete analüüsimises, et määrata kindlaks, millised tegurid on raha keskmise laekumisperioodi seisukohast olulised.

Kõikide kättesaadavate kliendiandmete haldamine:

Pärast esimest etappi on tarvis kliendiandmeid hallata ning maksimaalse tulemuse saavutamiseks seada üles jätkusuutlik võlahaldusprotsess iga konkreetse kliendi jaoks.

Kliendiprofiilide loomine

Meie kliendid ei ole lihtsalt võlgnikud, vaid need on inimesed, kellel on makseraskused. See tähendab, et me ei vaatle neid maksejõuetute inimestena, kes keelduvad korduvalt kirjadele ja kõnedele vastamast, vaid kui isikuid, kellel me saame aidata oma võlgnevused kontrolli alla saada. See lähenemine on ennast juba tõestanud – tegevuskulud on vähenenud ning tulemuslikkus tõusnud.

Me oleme kliendid jaganud viide rühma:

kliendid, kelle kohta on teave olemas;

kliendid, kelle kohta teave puudub;

kliendid, kes on suutelised ja altid maksma;

kliendid, kes ei ole suutelised maksma;

kliendid, kes ei maksa.

Personaalne suhtlus

On tähtis, et õiged sõnumid oleksid suunatud õigetele klientidele õigel ajal. Täna on kasutuses palju erinevaid kanaleid. Küsimus on aga selles, milline kanal on iga kliendi jaoks kõige õigem? Kliendi eelistuste väljaselgitamine suhtluskanalite osas on iga krediidihalduri tähtis ülesanne, kuna see tagab kliendile parema kogemuse ning ennetab sattumist võlgadesse.

Olge sotsiaalmeedia suhtes valvsad

Sotsiaalmeedia, kus inimesed jagavad ja kommenteerivad üksteise kogemusi, sealhulgas makseprobleemide lahendamisega seotud positiivseid või negatiivseid kogemusi, on viimase kümnendiga kliendisuhteid väga palju muutnud. Klientidega suheldes on tähtis sellega arvestada ning pidada meeles, et krediidihaldus ja mainekujundus käivad käsikäes.