Hoiame oma kliendid rahulolevana

Kliendi rahulolu on enamikes ettevõtetes juhtkonna tähtsaim ülesanne ning nii peaks see olema ka krediidihaldusvaldkonnas. Võiks isegi öelda, et see on määrava tähtsusega tegur edu saavutamisel tulevikus. Suurimaks katsumuseks on leida üles need õiged tulemuslikkuse põhinäitajad, mis on kliendi rahulolu aspektist kõige olulisemad ning see, kuidas ühitada need oma finantseesmärkidega.

Hoolimine kui äristrateegia

Finantsteenuste ja krediidihalduse valdkonnas on klient kõige olulisem. Lisaks peavad ettevõtted nii tänu turundusele kui ka tarbijakaitsele integreerima kliendist hoolimise oma organisatsioonikultuuri ja äriprotsessidesse. Suutmatus seda teha võib kaasa tuua soovimatu tähelepanu või isegi uurimise alla sattumise. Seega on igati loomulik, et keskendumine kliendist hoolimisele on mõistlik strateegia finantsteenuseid osutavate ettevõtete jaoks. Loomulikult tuleb aga  põhjalikult läbi mõelda, kuidas ettevõtte saab oma finantseesmärke kliendi vajadustega ühitada.  

Lähenege personaalselt

Tõsiasi, et enamikel krediidihalduse osakondadel ei ole tulemuslikkuse põhinäitajad seotud kliendi rahuloluga, viitab vajadusele muuta organisatsioonikultuuri. Peame tõdema, et meie igapäevane tegevus ja käitumine on seotud kliendi kogemusega ning see mõjutab olulisel määral seda, kuidas klient meid tajub. 

Heaks soovituseks on keskenduda kliendi rahulolule igas võimalikus aspektis. See vähendab kliendivoolavust, mis omakorda tagab pikaajalised ja tugevad kliendisuhted. Selle saavutamiseks peame oma klientidele lähenema personaalselt ning arvesse võttes kliendiprofiili. See annab meile võimaluse edastada teavet kliendile talle kõige sobivama kanali kaudu.

Ennetamine on parem kui pidev tagajärgedega tegelemine

Andmete kasutamine, näiteks makseajaloo või eelnevate võlgnevuste kohta, võib aidata tõsta kliendi rahulolu, sest info annab meile võimaluse läheneda kliendile personaalsemalt. Kui kliendi krediidiraportist on näha, et klient hilineb oma maksetega, saab talle saata meeldetuletavaid sõnumeid, mis aitavad tal oma arveid õigeaegselt tasuda. Ning vastupidi, kui kliendil on laitmatu krediidiajalugu ning ta hilineb maksega, siis võiks talle jätta rohkem hingamisruumi. Rahaga seotud teemadest tingitud ebameeldivate olukordade vältimine on oluliselt parem, kui sundida kedagi nii öelda mõru pilli neelama.