Inimesed on alati tähtsad

Meie soov on igale inimesele läheneda personaalselt arvestades tema võimalusi ja soove. Lowellis oleme me välja töötanud erinevad kliendiprofiilid, mis aitavad meil inimesi paremini mõista.

Iga kliendiprofiil esindab kliendirühma, kellel on sarnased käitumisjooned, harjumused, eelistused,  nõudmised ja loomulikult ka vajadused eri liiki abi järele.  Miks on see meile nii oluline?

Arendajad ja disainerid luues erinevaid tooteid ja teenuseid peavad teadma, kes on nende sihtgrupp. See aitab novaatorlikel ettevõtetel  luua toode, mis rahuldab kliendi vajadused.

Arvame, et sama novaatorlikud  peaksime  olema ka lähenedes võlgade sissenõudmisele.

Erinevad kliendiprofiilid annavad meile võimaluse olla sihipärasemad kliendiga suhtlemisel  ja edastada õigeid sõnumeid. Kuna me mõistame teie klientide vajadusi, elu ja reaalsust, siis me ka teame, kuidas aidata neil oma kohustusi täita.

/media/109954/offset_727463.jpg

Kliendiprofiilid aitavad meil näha arvude taga olevaid inimesi.

Teademine, et me muudame inimeste elu aidates lahendades nende võlaprobleeme, pakub rahuldust ka isiklikul tasandil.

Kliendiprofiilid aitavad meil näha arvude taga olevaid inimesi. On vähemalt kaks põhjust, miks see on oluline. See motiveerib meid iga päev üle ärkama, tööle tulema ja head tööd tegema.

Teademine, et me muudame inimeste elu aidates lahendada nende võlaprobleeme, pakub rahuldust ka isiklikul tasandil. 

Teiseks, see annab meile võimaluse oma klienti hästi tunda: me teame, mis paneb teda tegutsema ja motiveerib arveid tasuma.  Kliendileorienteeritus anna meile eelise meie konkurentide ees.  Me oleme sissenõudmises tulemuslikumad ning samaaegselt ka klienti toetavad.

Alati pole meil võimalus teha klienti õnnelikuks, küll aga saame me talle pakkuda parimat kliendi-keskset teenindust, mis aitab tõsta tema rahulolu võlahalduses.

Soovite teada, mida me teeme teistmoodi?

Kliendile-orienteeritus anna meile eelise meie konkurentide ees.  Me oleme sissenõudmises tulemuslikumad ning samaaegselt ka klienti toetavad.

Kliendile-orienteeritus anna meile eelise meie konkurentide ees. Me oleme sissenõudmises tulemuslikumad ning samaaegselt ka klienti toetavad.