Meie lahendused

Ühiskond, kus elu keerleb ümber krediidi, vajab partnereid, kes aitaksid nii võlausaldajaid kui ka nende kliente. Oleme suuruselt teine krediidihaldusteenuste pakkuja, kellel on teadmised Euroopa vanimatelt krediidihaldusturgudelt.

Tuginedes oma kogemusele Euroopa suurimatelt krediiditurgudelt suudame oma partnereid ja nende kliente aidata viisil, mis tagab majanduse sujuva toimimise ja kasvamise.

Meie ülesanne on tuua lõpp-kliendid tagasi jätkusuutliku tarbimise juurde.

Me aitame ettevõtetel laenu andmisel langetada tasakaalustatud otsuseid, tähtpäevaks tasumata arveid meelde tuletada ja võlgnevusi tulemuslikult, kuid klienti lugipidavalt, hallata. Meie partnerid usaldavad meid võlahalduses ning viis, kuidas me nende klientidega suhtleme, toetab nende head mainet. See on valdkond, mida me võtame väga tõsiselt ning panustame iga päev sellesse, et meie võlahaldus oleks maailmaklassi tasemel.


Võlgade sissenõudmine

Laenu andmine ja järelmaksuga müümine tuginevad eeskätt usaldusele. Teie ja kliendi vaheline usaldus on aluseks sellele, et klient ka kohustustest kinni peab.

Meie pakutud teenusel, mis ühendab Teid ja klienti, on tähtis roll krediidipõhiselt toimivas ühiskonnas. Meie aitame klientidel täita oma kohustusi ning usume, et seda tuleb teha kõrgemaid eetilisi norme järgides. Oleme partner Eesti edukamatele ja suurematele ettevõtetele, kelle jaoks edukas võlgade sissenõudmine tähendab mõlemaid osapooli rahuldavate kokkulepete saavutamist ning toob mittemaksvad kliendid tagasi maksvate klientide hulka.

Soovite kiirenda oma ettevõtte rahavoogu ja tõsta kliendirahulolu? Võtke meiega ühendust.


Võlgade ost

Võlgade sissenõudmine võib võtta kaua aega. Pikka aega tasumata arved kantakse krediidikahjumisse ning see võib avaldada bilansile negatiivset mõju. Meie võime muuta ettevõtte tasumata arved rahaks. Lindorffi pikaajaline kogemus ja valdkonnateadmine, mida kasutatakse võlanõuete analüüsimisel ja hindamisel, võimaldab korrektselt hinnata portfelli väärtust ning pakkuda alati õiglast hinda.

Võtke meiega ühendust ja küsige pakkumist.


Hinnakiri

Lowell Eesti AS-i hinnakiri seisuga 04.12.2017.

Palun tutvuge hinnakirjaga siin.

 

Personaalse pakkumise saamiseks võtke meiega ühendust.